Handleiding “Zonnige Bedrijfsdaken”.

Hoe kun je doelmatige en efficiënt bedrijven werven voor een zonnedakadvies? Hoe maak je bedrijven enthousiast om te investeren in een groot zonnedak?

Om hier meer inzicht in te krijgen heeft de provincie Gelderland in 2017 ,vanuit het Gelders Energie Akkoord (GEA), cofinanciering vrijgemaakt om een pilotproject genaamd ZBA (Zonnige Bedrijven in de Achterhoek) op te starten. Agem heeft vervolgens deze pilot uitgevoerd in samenwerking met vijf Achterhoekse gemeenten. 

Tijdens deze pilot is onder andere door praktijkervaring en met vallen en opstaan een succesvolle methode ontwikkeld waarmee bedrijven doelmatig en efficiënt werden geworven. En er is een QuickScan ontwikkeld waarmee bedrijven vervolgens inzicht krijgen in de technische en financiële mogelijkheden van een grote zonnepanelen-installatie op hun bedrijfsdak. 

In de periode eind 2017 tot en met eind 2019 hebben meer dan 350 Achterhoekse bedrijven aan deze zogenaamde ZBA-pilot meegedaan. Hierdoor hebben zowel Agem, alsook de deelnemende gemeenten, veel inzicht gekregen in een efficiënte methodiek om bedrijven te enthousiasmeren voor een zonnedak. In deze handleiding, die je hier kunt downloaden, wordt de methodiek om bedrijven te werven en het adviesproces t.b.v. van een groot zonnedak beschreven, inclusief de gebruikte tools. Ook worden er tips en aanbevelingen beschreven.

Download handleiding