Home

Steeds meer grote zonnedaken bij bedrijven in Winterswijk

Je kunt het meestal vanaf de straat niet zien, maar inmiddels hebben al tientallen bedrijven in de gemeente Winterswijk een groot zonnedak gerealiseerd, of treft men hiervoor serieuze voorbereidingen. Graag laten we je kennismaken met een aantal van deze bedrijven.

De gemeente Winterswijk vindt het belangrijk dat grote bedrijfsdaken, indien geschikt, worden ingezet om zonne-energie mee op te wekken. Verschillende ondernemers in de gemeente Winterswijk werken aan het realiseren van een groot zonnedak op hun bedrijfsdak. Zo treft hoveniersbedrijf Sjoerd Frielink Multidiensten momenteel voorbereidingen om nog voor de zomer ruim 1.000 zonnepanelen te plaatsen boven op het dak van hun bedrijfshal.

Ook Streekziekenhuis Koningin Beatrix, in het bezit van één van de grootste daken in Winterswijk, oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden van een groot zonnedak en heeft de benodigde subsidie al aangevraagd. Hiermee zouden zij een groot deel van hun elektriciteit groen kunnen opwekken. Het SKB heeft al jarenlang 200 zonnepanelen op het dak staan maar men wil die capaciteit fors uitbreiden en minstens vervijfvoudigen (zie de afbeelding op deze pagina).

Er zijn ook al grote zonne-bedrijfsdaken in Winterswijk gerealiseerd. Zo heeft Kingspan in 2016 al meer dan 1.000 zonnepanelen geïnstalleerd.

Afgelopen jaar heeft Grijsen hun bedrijfsgebouw met 1600 m2 uitgebreid om een grotere productiecapaciteit te creëren en is het dak van dit nieuwe gedeelte meteen volledig gevuld met 576 zonnepanelen. Deze panelen zijn goed voor een geschatte jaaropbrengst van minimaal 160.000 kWh. Met deze opbrengst is Grijsen volledig zelfvoorzienend en wordt er zelfs een groot deel terug geleverd aan het stroomnet. Bekijk het filmpje voor meer informatie:

Voor de SDE+ voorjaarsronde 2020 hebben in totaal acht bedrijven een subsidieaanvraag ingediend, de komende maanden wordt duidelijk welke bedrijven deze landelijke subsidie krijgen toegewezen en verder kunnen met de realisatie. Hierin worden deze bedrijven begeleid door Agem en DOORadvies.

De gemeente Winterswijk ondersteunt deze bedrijven met een groot dak in het inzichtelijk maken van de technische en financiële mogelijkheden voor zonnepanelen op hun bedrijfsdak via het Zonnige Bedrijven programma van Agem.

Duizenden zonnepanelen op bedrijfsdaken

Het project ‘Zonnige Bedrijven’ van vijf Achterhoekse gemeenten in samenwerking met de AGEM, krijgt steeds meer gestalte. Het Graafschap College en het Rietveld Lyceum in Doetinchem zijn twee grote concrete voorbeelden, want op de daken van de onderwijsinstellingen worden in totaal tweeduizend zonnepanelen geplaatst.

“Zonnepanelen gaan ervoor zorgen dat wij een groot gedeelte van ons energieverbruik zelf kunnen opwekken”, aldus Jeroen Sanders, conrector van het Rietveld Lyceum. Op die manier wil de instelling een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Achterhoek om in 2030 energieneutraal te zijn. “Maar ik vind het ook belangrijk om het uit te dragen naar onze leerlingen, dat duurzaamheid en zorg voor de wereld van groot belang zijn.” De initiatiefnemers hebben actief bedrijven benaderd met advies om hun daken duurzaam in te zetten. Ze merken dat steeds meer ondernemers open staan voor het project. “Maar het is toch zo dat een redelijk aantal van die daken nog niet geschikt zijn”, legt Paul Wallerbos, projectleider van de AGEM uit. Toch is bewustwording voor hem ook al winst: “Doordat ze het inzicht krijgen, kunnen ze er in de toekomst wel rekening mee houden.”

Het project kan echter te maken krijgen met de wet van de remmende voorsprong. Het stroomnetwerk is nog niet ingericht op de hoeveelheid energie die de panelen kunnen teruggeven. “Het kan nu nog wel, maar netbeheerder Alliander waarschuwt dat het niet zo door kan gaan”, legt wethouder Frans Langeveld uit. “Die wil graag weten waar we gaan opwekken, dan kan zij zorgen dat de ze goede leidingen aanlegt. Dat is een proces dat jaren duurt, dus je zult het goed moeten afstemmen.” Voordat de panelen daadwerkelijk op de daken van de onderwijsinstellingen gelegd kunnen worden moet nog een traject worden doorlopen. “De bedoeling is om een subsidie aan te vragen in augustus”, aldus Sanders. “Als die toegekend is, kunnen we in 2021 daadwerkelijk de panelen op het dak plaatsen.”

Foto: REGIO8

Dit is niet zomaar een dak vol panelen, dit is teamwork!

Eigenlijk is het idee zo simpel. Maar je moet er wel aan beginnen. En… de juiste mensen om je heen verzamelen, kan het allemaal nog veel makkelijker maken. Zo’n 250 bedrijven in de Achterhoek hebben zich al gemeld bij Agem, Kramp is de eerste die daadwerkelijk is gestart.

Het idee? Het bedrijfsdak van Kramp vol leggen met zonnepanelen, om zo bij te dragen aan een groenere omgeving. Dat de eigen portemonnee en het groepsgevoel hier ook positief aan bijdragen is natuurlijk mooi meegenomen.

(Beelden met dank aan Kremer)

In juli heeft Kramp uit Varsseveld een zonnedak op hun magazijnhal in gebruik genomen van maar liefst meer dan 1.600 panelen. Het bijzondere van dit zonnedak is dat werknemers van Kramp investeren in de installatie en zo meehelpen het bedrijf te vergroenen! Kramp neemt zo samen met haar medewerkers verantwoordelijkheid om de wereld een beetje beter te maken.

Door de bomen het bos wél zien

Projectleider Paul Wallerbos van Agem: ‘Bedrijven denken steeds vaker na over het verduurzamen van hun bedrijfspand, niet zelden gedreven doordat de markt ook steeds vaker een duurzaam bedrijfsproces vereist. Daarnaast zijn er verschillende manieren om een zonnedak te realiseren, maar hierdoor zien bedrijven door de bomen vaak het bos niet meer. Dan blijkt een onafhankelijk advies zeer welkom. Daarnaast zijn bedrijven vaak niet op de hoogte van de eisen en mogelijkheden rondom subsidie, wij geven daarin snel duidelijkheid.’

Agem verkoopt zelf geen zonnepanelen. ‘Wij zijn juist door de gemeenten en de provincie ingeschakeld om een onafhankelijk advies te kunnen geven. Indien een bedrijf tot de conclusie komt dat het technisch en financieel haalbaar is, proberen wij ze wel te wijzen op goede regionale installateurs die het zonnedak kunnen plaatsen. Zo stimuleren we ook de Achterhoekse economie. Het versterken van de regio is tenslotte onderdeel van de doelstelling van Agem!’.’

Project zonnige bedrijven

Ook ondernemer met een groot dak en net als Kramp meedoen aan Zonnige Bedrijven? De pilot loopt momenteel in vijf Achterhoekse gemeenten: Montferland, Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doetinchem. Opgave is nog (beperkt) mogelijk via www.zonnigebedrijven.nl.

Achterhoekse pilot Zonnige Bedrijfsdaken kent succesvolle start

DOETINCHEM, 27 mei 2019 – In vijf Achterhoekse gemeenten voert AGEM een pilot uit voor realisatie van grote zonnedaken. Ruim tweehonderd bedrijven hebben zich al aangemeld.

Al meer dan tweehonderd Achterhoekse bedrijven met een dakoppervlak van minimaal vijfhonderd vierkante meter hebben belangstelling getoond voor de realisatie van een zonnedak op hun bedrijf en onderzoeken momenteel met behulp van Agem de technische en financiële haalbaarheid.
Zonnige Bedrijven Achterhoek betreft een pilot die mede wordt gefinancierd door provincie Gelderland en vijf Achterhoekse gemeenten. Het doel van de pilot is onder andere om inzicht te krijgen waarom bepaalde bedrijven en bedrijfstakken wel of niet overgaan tot de realisatie van een groot zonnedak. Ook zorgt de pilot voor meer inzicht in de realisatie van de opgave: energieneutraal in 2030.

Projectleider Paul Wallerbos van Agem heeft wel een verklaring voor grote belangstelling: ‘Bedrijven denken steeds vaker na over het verduurzamen van hun bedrijfspand, niet zelden gedreven doordat de markt ook steeds vaker een duurzaam bedrijfsproces vereist. Daarnaast zijn er verschillende manieren om een zonnedak te realiseren, maar hierdoor zien bedrijven door de bomen vaak het bos niet meer. Dan blijkt een onafhankelijk advies zeer welkom. Daarnaast zijn bedrijven vaak niet op de hoogte van de eisen en mogelijkheden rondom subsidie. Wij geven daarin snel duidelijkheid.’
Agem verkoopt zelf geen zonnepanelen. ‘Wij zijn juist door de gemeenten en de provincie ingeschakeld om een onafhankelijk advies te kunnen geven. Indien een bedrijf tot de conclusie komt dat het technisch en financieel haalbaar is, proberen wij ze wel te wijzen op goede regionale installateurs die het zonnedak kunnen plaatsen. Zo stimuleren we ook de Achterhoekse economie. Het versterken van de regio is tenslotte onderdeel van de doelstelling van Agem!’

Een voorwaarde voor deelname aan de pilot is dat het bedrijfsdak een oppervlak heeft van minimaal vijfhonderd vierkante meter. Onder andere MKB-bedrijven, agrariërs, maar ook grote logistieke Achterhoekse bedrijven met enorme bedrijfshallen hebben zich opgegeven voor de pilot. ‘Elke doelgroep heeft wel zijn specifieke uitdagingen. Bij agrariërs is de aanwezigheid van asbest en de ligging in het buitengebied vaak een extra en soms onoverkomelijke kostenpost, terwijl de grotere bedrijfsdaken nog wel eens constructieve problemen hebben, oftewel onvoldoende draagkracht.’

De komende maanden zullen de eerste bedrijven vanuit het pilotproject overgaan tot daadwerkelijke realisatie van een zonnedak. Kramp in Varsseveld zal in juni een zonnedak op hun magazijnhal in gebruik nemen van maar liefst 1.600 panelen. ‘Het bijzondere van dit zonnedak is dat de werknemers van Kramp investeren in de installatie en zo meehelpen het bedrijf te vergroenen!’.
De pilot loopt momenteel in vijf Achterhoekse gemeenten: Montferland, Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doetinchem. Opgave is nog (beperkt) mogelijk via www.zonnigebedrijven.nl.

Veel animo in Montferland

Montferland is succesvol

Het programma Zonnige Bedrijven is een succes in Montferland. Inmiddels hebben zo’n 45 ondernemingen met 50 daken met een oppervlakte groter dan 500 vierkante meter zich gemeld voor een gratis scan.

Projectleider Paul Wallerbos: ,,Dat we zo snel de bedrijven hebben kunnen interesseren heeft ons verrast. Maar als bedrijven merken dat ze in aanmerking kunnen komen voor een landelijke subsidie SDE-plus (Stimulering Duurzame Energieproductie) die de terugverdientijd van de investering tot 7 à 10 jaar reduceert en het rendement zo’n 7 procent bedraagt, dan is dat een deel van de verklaring. Maar we merken ook dat bedrijven maatschappelijke druk voelen om iets voor het klimaat te doen. Een ondernemer zei laatst tegen mij dat hij op een verjaardag moest uitleggen waarom hij geen zonnepanelen op zijn daken had liggen. Daar had hij niet zomaar een antwoord op.‘’

 

Lees ook het artikel in De Gelderlander van 

 

GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

In april 2018 is in Gemeente Oude-IJsselstreek het project Zonnige Bedrijven van start gegaan. De eerste bedrijven hebben zich al aangemeld, maar er zijn nog een aantal quickscans (nu nog door de gemeente vergoed!) beschikbaar!

Ook een dak van 500 m2 of groter in Gemeente Oude IJsselstreek en benieuwd naar de mogelijkheden? Aanmelden kan hier.

GEMEENTE DOETINCHEM

In april 2018 is in Gemeente Doetinchem het project Zonnige Bedrijven van start gegaan. De eerste bedrijven hebben zich direct aangemeld!

Ook een dak van 500 m2 of groter en benieuwd naar de mogelijkheden? Er zijn nog een aantal quickscans (nu nog door de gemeente vergoed!) beschikbaar. Aanmelden kan hier.

Hoort jouw bedrijf straks ook bij de Zonnige Bedrijven in de Achterhoek?

GRATIS EN ONAFHANKELIJK INZICHT IN TECHNISCHE EN FINANCIELE MOGELIJKHEDEN TOT REALISATIE ZONNEDAK.

Samenwerken is essentieel om regionale doelstellingen te behalen

IN 2030 WIL DE ACHTERHOEK ENERGIENEUTRAAL ZIJN